1. Domů
  2. TUNING ELEKTROKOL
  3. PearTune MSO Tuning elektrokola BAFANG M500/M510/M200/M410

PearTune MSO Tuning elektrokola BAFANG M500/M510/M200/M410

PearTune MSO BAFANG M500/510/200 je čip tuning elektrokola používaný k odstranění limitu neboli rychlostního omezení příšlapu elektrokola v 25km/h se středovým pohonem BAFANG M500, M510, M200 a M410.

 

Omezení rychlosti: plně odstraněno

 

Aktivace: 2 x tlačítko SVĚTEL nebo + - + -

 

Zobrazení hodnot na displeji: správné údaje

 

Kód produktu (SKU): PT-MSO-BF-M500/510/200/410

SKLADEM
4 990 Kč s DPH

PODROBNÝ POPIS PRODUKTU:

PearTune se zapojí do systému elektrokola s použitím kompatibilních originálních konektorů. Zařízení není nutné nijak nastavovat ani není při instalaci nutné použití diagnostiky. Veškerá konfigurace a adaptace na nastavení konkrétního kusu elektrokola je zajištěna automaticky.

PearTune je zapojeno mezi senzor tachometru a jednotku motoru a mezi display a jednotku motoru. Jako napájení se používá napájení displeje. Veškeré údaje jako je aktuální, průměrná, maximální rychlost, ujetá vzdálenost, atd. zůstávají na displeji pravdivě zobrazovány.

PearTune MSO lze aktivovat/deaktivovat kdykoliv během jízdy dvěma DLOUHÝMI stisky tlačítka SVĚTEL nebo 4mi krátkými stisky tlačítek + a -

Jediný rozdíl je v tom, že od okamžiku instalace Vy, nikoliv Vaše kolo, určujete, jak rychle pojedete. Maximální rychlost je limitována již pouze frekvencí šlapání.

 

Návod_CZ ke stažení zde:                      Návod_EN ke stažení zde:

                                  

 

INSTALAČNÍ POSTUP:


MSO-BF-M500/510/200: ① Vyšroubujte šrouby a sejměte plastový kryt z
motoru na druhé straně, než je umístěn převodník. Všechny
potřebné kabely a konektory jsou umístěny pod tímto krytem v
prostoru mezi motorem a rámem kola.

② Odpojte 8-pinový konektor mezi displejem a motorem a rovněž
8-pinový konektor mezi rychlostním snímačem otáček (speed
sensor) a motorem.

③ Zapojte dva příslušné konektory z MSO místo původních
konektorů displeje a snímače rychlosti do motorové jednotky = !!!
DŮLEŽITÉ!!! = tyto konektory od PearTune jsou označeny
ČERVENĚ a musí být připojeny do motoru místo původních!!!

A pak původní konektor displeje a původní konektor snímače
otáček, dříve odpojený od motoru, připojte do čipu = do
NEoznačených konektorů!!!

Všechny konektory mají klíčování, které zabraňuje špatnému
připojení, existuje pouze jeden způsob, jak je všechny připojit.

④ Umístěte MSO do správné polohy (doporučujeme do rámu
elektrokola, pokud je to možné, ideálně tělem čipu nahoru =
ochrana proti vlhkosti) a volitelně upevněte kabeláž. Znovu
připevněte plastový kryt, utáhněte dříve odstraněné šrouby a kolo
je opět připraveno k jízdě.


Používání

MSO-BF-M500: PearTune MSO lze aktivovat/deaktivovat kdykoliv
během jízdy dvěma DLOUHÝMI stisky tlačítka SVĚTEL nebo
krátkým stisknutím tlačítka + a následně ihned tlačítka -. Původní
funkce těchto tlačítek zůstává nezměněna. Aktivita PearTune MSO
je indikována na displeji hodnotou 9,9 km/h nebo 6,2 mph
(PearTune je aktivováno) a 2,5 km/h nebo 1,6 mph (PearTune je
deaktivováno) po dobu několika sekund po aktivaci/deaktivaci. V
případě, že máte „Still ON“ verzi, nemusíte pro aktivaci nic dělat =
čip se aktivuje/deaktivuje automaticky při zapnutí/vypnutí kola. V
případě, že máte 4.0 SMART verzi, můžete aktivační tlačítka v
SERVISNÍM MENU ČIPU libovolně měnit.


Pokud plánujete nainstalovat PearTune MSO na nové elektrokolo,
ujistěte se, že na něm ujedete alespoň 1 km, než se PearTune
MSO nainstaluje.


Je možné, že při dlouhé jízdě rychlostí přes 25 km/h s asistencí
motoru nemusí některé údaje na displeji okamžitě reagovat na své
skutečné hodnoty. Po určité době bez asistence motoru nebo při
rychlostech pod 25 km/h by se tyto hodnoty měly vždy upravit. Po
delší cestě vyšší rychlostí doporučujeme elektrokolo hned
nevypínat. Nejjednodušší způsob je nechat elektrokolo vypnout
nebo automaticky nebo po ukončení jízdy nechat kolo ZAPNUTÉ,
dokud se na displeji nezobrazí hodnota 0,0 km/h nebo 0,0 mph.


Po instalaci PearTune MSO neprovádějte upgrade softwaru,
výrobce nenese odpovědnost, pokud čip po aktualizaci softwaru
nebude správně fungovat.


Instalační manuály a videa pro všechny produkty PearTune MSO
jsou k dispozici také na našich webových stránkách:

www.pear-control.com

nebo na našem YouTube kanálu:
https://www.youtube.com/channel/UCBxhV2pBQ-lV-o9vZhxqVlw


Výrobce

PearControl s.r.o.
Příkopy 1889
393 01 Pelhřimov
CZECH REPUBLIC
info@pear-control.com


Technické parametry

Rozměry bez kabelů: 18x 15x 3mm
Rozsah napájecího napětí: 5 - 15 V
Maximální odběr: 100 mA
Maximální příkon: 1.5W
Hmotnost: 10 - 20g
Napětí nikde v zařízení, ani uvnitř ani na vstupních/výstupních
pinech nepřesahuje 20 V


Legislativa

Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Tento návod je nedílnou
součástí prodávaného zařízení. Používáním zařízení PearTune MSO
se jeho uživatel zavazuje, že bude upravené elektrokolo používat v
souladu s platnou legislativou daného státu a to i mimo pozemní
komunikace, tedy pouze na vlastním pozemku nebo na pozemcích
k tomu určených. Uživatel rovněž bere na vědomí, že provozování
kola mimo vlastní pozemek i s vypnutým, avšak nainstalovaným
zařízením PearTune MSO nemusí být v souladu s legislativou.
Výrobce nezaručuje neporušení záruky elektrokola ani nemožnost
poškození či zablokování systému elektrokola. Výrobce se zříká
zodpovědnosti za jakékoliv škody, ať už na zdraví či na majetku,
spojené s instalací či používáním tohoto zařízení.
Výrobce je držitelem certifikátu zkoušek elektromagnetické
kompatibility – shoda s předpisy EU (označení CE) a certrifikátu o
restrikci použití nebezpečných substancí (označení RoHS).

 

 

MOHLI BYSTE TAKÉ POTŘEBOVAT