1. Domů
  2. TUNING ELEKTROKOL
  3. PearTune MSO Tuning elektrokola Shimano EP8

PearTune MSO Tuning elektrokola Shimano EP8

PearTune MSO SHIMANO EP8 je zařízení používané pro zvýšení rychlostního limitu elektrokola Shimano se středovým pohonem z 25km/h na 99km/h. Kompatibilní s pohonem EP8.

Omezení rychlosti: rychlostní limit je zcela odstraněn

Aktivace: tlačítkem SVĚTEL nebo STÁLE AKTIVNÍ VERZE

Zobrazení hodnot na displeji: správné údaje do 25 km/h, pak se rychlost zastaví na této hodnotě při vyšších rychlostech

Kód produktu (SKU): PT-MSO-SH-EP8

SKLADEM
5 250 Kč s DPH

PODROBNÝ POPIS PRODUKTU:

PearTune se zapojí do systému elektrokola s použitím kompatibilních originálních konektorů. Zařízení není nutné nijak nastavovat ani není při instalaci nutné použití diagnostiky. Veškerá konfigurace a adaptace na nastavení konkrétního kusu elektrokola je zajištěna automaticky.

PearTune MSO je zapojeno mezi senzor tachometru a jednotku motoru. Jako napájení se používá rovněž jednotka motoru. Tato verze PearTune MSO je určena jak pro kola, která nemají možnost ovládat světla, tak i pro kola, která mají funkci světel dostupnou.

Jediný další rozdíl je v tom, že od okamžiku instalace Vy, nikoliv Vaše kolo, určujete, jak rychle pojedete. Maximální rychlost je limitována již pouze frekvencí šlapání.

 

Používání

Funkci PearTune MSO lze kdykoliv během jízdy zapnout nebo vypnout pomocí ovládání světel v menu kola. Funkce tohoto tlačítka pro ovládání světel zůstává nezměněna.

Pro aktivaci funkce PearTune MSO ve variantě Still ON (stále aktivní) nemusíte dělat vůbec nic. Zařízení se automaticky zapne (vypne) se zapnutím (vypnutím) Vašeho kola. Tato varianta je vhodná především pro kola bez zaktivované funkce světel nebo kola bez displeje kvůli absenci tlačítka pro aktivaci (deaktivaci), ale můžete ji stejně dobře využít i na kolech s displejem.

Poznamenejme, že pomocí diagnostického zařízení nebo aplikace E-TUBE lze u jízdního kola zpřístupnit funkci ovládání světel. Většina servisů je těmito zařízeními vybavena a může Vám ovládání světel zaktivovat. Pokud je ovládání světel aktivní, je možno použít verzi PearTune, kterou lze zapnout nebo vypnout přes funkci ovládání světel v menu kola kdykoliv během jízdy.

 

Instalační postup - ke stažení zde

 

PT-MSO-SH1-EP8

Vyšroubujte tři šrouby označené na obrázku červeným kroužkem a sejměte plastový kryt. Všechny potřebné kabely a konektory se nachází pod tímto krytem. Kryty jsou dodávány v různých barvách a provedeních a kryt se může lišit od obrázku.

Rozpojte konektor mezi jednotkou motoru a senzorem tachometru. Povolte šroub na kladné (+) svorce světel.

Senzor tachometru připojte k PearTune a PearTune připojte k motoru pomocí odpovídajících konektorů. Červený napájecí kabel připojte na kladnou svorku světel. Utáhněte šroub této svorky.

MSO umístěte na vhodné místo a popřípadě stáhněte kabely pomocí stahovací pásky pro elektrotechniku. Znovu namontujte kryt a kolo je připraveno k testovací jízdě.

 

Výrobce

PearControl s.r.o.

Příkopy 1889

393 01 Pelhřimov

CZECH REPUBLIC


 

Technické parametry

Rozměry bez kabelů: 15 x 25 x 3mm

Rozsah napájecího napětí: 5 - 15 V

Maximální odběr: 100 mA

Maximální příkon: 1.5W

Hmotnost: max. 4-10 g

Napětí nikde v zařízení, ani uvnitř ani na vstupních/výstupních pinech nepřesahuje 20 V

 

Legislativa

Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Tento návod je nedílnou součástí prodávaného zařízení. Zařízení není samostatně funkčním celkem. Používáním zařízení PearTune MSO se jeho uživatel zavazuje, že bude upravené elektrokolo používat v souladu s platnou legislativou daného státu a to i mimo pozemní komunikace, tedy pouze na vlastním pozemku nebo na pozemcích k tomu určených. Uživatel rovněž bere na vědomí, že provozování kola mimo vlastní pozemek i s vypnutým, avšak nainstalovaným zařízením PearTune MSO nemusí být v souladu s legislativou. Výrobce nezaručuje neporušení záruky elektrokola ani nemožnost poškození či zablokování systému elektrokola. Výrobce se zříká zodpovědnosti za jakékoliv škody, ať už na zdraví či na majetku, spojené s instalací či používáním tohoto zařízení.

 

Výrobce je držitelem certifikátu zkoušek elektromagnetické kompatibility – shoda s předpisy EU (označení CE) a certrifikátu o restrikci použití nebezpečných substancí (označení RoHS).

 

MOHLI BYSTE TAKÉ POTŘEBOVAT