1. Domů
  2. TUNING ELEKTROKOL
  3. PearTune MSO Tuning elektrokola Shimano

PearTune MSO Tuning elektrokola Shimano

PearTune MSO SHIMANO je zařízení používané pro zvýšení rychlostního limitu elektrokola Shimano se středovým pohonem z 25km/h na 50km/h. Kompatibilní s pohony E8000, E7000, E6100, E6001, E6002, E6010, E6012 a E5000 bez elektronického řazení Di2.

 

Omezení rychlosti: posunuto na 50km/h

Aktivace: LIGHT BUTTON

Zobrazení hodnot na displeji: poloviční údaje

Kód produktu (SKU): PT-MSO-SH1

SKLADEM
4 750 Kč s DPH

PODROBNÝ POPIS PRODUKTU:

PearTune se zapojí do systému elektrokola s použitím kompatibilních originálních konektorů. Zařízení není nutné nijak nastavovat ani není při instalaci nutné použití diagnostiky. Veškerá konfigurace a adaptace na nastavení konkrétního kusu elektrokola je zajištěna automaticky.

PearTune MSO je zapojeno mezi senzor tachometru a jednotku motoru. Jako napájení se používá napájení světel. Funkci lze kdykoliv během jízdy vypnout a zapnout navolením funkce ovládání světel v ovládacím menu kola. Je-li zařízení aktivní, je zobrazená hodnota rychlosti poloviční. S poloviční hodnotou se přičítá i ujetá vzdálenost, apod.

Jediný další rozdíl je v tom, že od okamžiku instalace Vy, nikoliv Vaše kolo, určujete, jak rychle pojdete. Maximální rychlost je limitována již pouze frekvencí šlapání a rychlostí 50km/h.

 

Používání

Funkci PearTune MSO lze kdykoliv během jízdy zapnout nebo vypnout pomocí ovládání světel v menu kola. Funkce tohoto tlačítka pro ovládání světel zůstává nezměněna.

Poznamenejme, že pomocí diagnostického zařízení nebo aplikace E-TUBE lze u jízdního kola zpřístupnit funkci ovládání světel. Většina servisů je těmito zařízeními vybavena a může Vám ovládání světel zaktivovat. Pokud ovládání světel není aktivní, je možno použít alternativní verzi PearTune MSO, která je automaticky aktivní v okamžiku zapnutí kola.

 

Instalační postup - ke stažení zde

 

PT-MSO-SH1

Vyšroubujte tři šrouby označené na obrázku červeným kroužkem a sejměte plastový kryt. Všechny potřebné kabely a konektory se nachází pod tímto krytem. Kryty jsou dodávány v různých barvách a provedeních a kryt se může lišit od obrázku.

 

Rozpojte konektor mezi jednotkou motoru a senzorem tachometru (na obrázku označen zelenou šipkou). Povolte šroub na kladné (+) svorce světel (na obrázku označen červenou šipkou).

 

Senzor tachometru připojte k PearTune a PearTune připojte k motoru pomocí odpovídajících konektorů. Červený napájecí kabel připojte na kladnou svorku světel. Utáhněte šroub této svorky.

 

 

MSO umístěte na vhodné místo a popřípadě stáhněte kabely pomocí stahovací pásky pro elektrotechniku. Znovu namontujte kryt a kolo je připraveno k testovací jízdě.

 

Výrobce

PearControl s.r.o.

Příkopy 1889

393 01 Pelhřimov

CZECH REPUBLIC


 

Technické parametry

Rozměry bez kabelů: 21 x 40 x 12mm

Rozsah napájecího napětí: 5 - 15 V

Maximální odběr: 100 mA

Maximální příkon: 1.5W

Hmotnost: max. 30g

Napětí nikde v zařízení, ani uvnitř ani na vstupních/výstupních pinech nepřesahuje 20 V

 

Legislativa

Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Tento návod je nedílnou součástí prodávaného zařízení. Zařízení není samostatně funkčním celkem. Používáním zařízení PearTune MSO se jeho uživatel zavazuje, že bude upravené elektrokolo používat v souladu s platnou legislativou daného státu a to i mimo pozemní komunikace, tedy pouze na vlastním pozemku nebo na pozemcích k tomu určených. Uživatel rovněž bere na vědomí, že provozování kola mimo vlastní pozemek i s vypnutým, avšak nainstalovaným zařízením PearTune MSO nemusí být v souladu s legislativou. Výrobce nezaručuje neporušení záruky elektrokola ani nemožnost poškození či zablokování systému elektrokola. Výrobce se zříká zodpovědnosti za jakékoliv škody, ať už na zdraví či na majetku, spojené s instalací či používáním tohoto zařízení.

 

Výrobce je držitelem certifikátu zkoušek elektromagnetické kompatibility – shoda s předpisy EU (označení CE) a certrifikátu o restrikci použití nebezpečných substancí (označení RoHS).

MOHLI BYSTE TAKÉ POTŘEBOVAT