1. Domů
  2. TUNING ELEKTROKOL
  3. PearTune MSO Tuning elektrokola Brose Still ON

PearTune MSO Tuning elektrokola Brose Still ON

PearTune MSO BROSE Still ON je zařízení používané k odstranění rychlostního omezení příšlapu elektrokola v 25km/h se středovým pohonem Brose (všechny modelové řady od roku 2014 až do roku 2019) v libovolné kombinaci se všemi dostupnými displeji na trhu montovanými s tímto pohonem a kola Specialized LEVO a VADO (řada 2.0 až 6.0).

 

Omezení rychlosti: plně odstraněno

Aktivace: STÁLE AKTIVNÍ VERZE

Zobrazení hodnot na displeji: správné údaje

Kód produktu (SKU): PT-MSO-BR2-X

SKLADEM
4 250 Kč s DPH

PODROBNÝ POPIS PRODUKTU:

PearTune MSO BROSE Still On se zapojí do systému elektrokola s použitím kompatibilních konektorů. Zařízení není nutné nijak nastavovat ani není při instalaci nutné použití diagnostiky. Veškerá konfigurace a adaptace na nastavení konkrétního kusu elektrokola je zajištěna automaticky.

PearTune je zapojeno mezi senzor tachometru a jednotku motoru a mezi display a jednotku motoru. Jako napájení se používá napájení displeje. Veškeré údaje jako je aktuální, průměrná, maximální rychlost, ujetá vzdálenost, atd. zůstávají na displeji pravdivě zobrazovány.

Jediný rozdíl je v tom, že od okamžiku instalace Vy, nikoliv Vaše kolo, určujete, jak rychle pojdete. Maximální rychlost je limitována již pouze frekvencí šlapání.

 

Používání

Pro aktivaci funkce PearTune MSO ve variantě Still ON (stále aktivní) nemusíte dělat vůbec nic. Zařízení se automaticky zapne (vypne) se zapnutím (vypnutím) Vašeho kola. Tato varianta je vhodná především pro kola bez displeje (Specialized LEVO) kvůli absenci tlačítka pro aktivaci, ale můžete ji stejně dobře využít i na kolech s displejem. Aktivita zařízení je vždy zobrazována určitým elementem na displeji (v závislosti na typu displeje).

 

Instalační postup - ke stažení zde

 

PT-MSO-BR2-X

Odšroubovat šrouby a sejmout plastový kryt, nebo pouze plastová „dvířka“ na druhé straně, než se je umístěn talíř rozety řetězu. U modelů kol, které nemají oddělená plastová „dvířka“ v dolní části krytu bude nutné sejmout nejprve rameno pedálu a poté celý plastový kryt. Potřebné kabely a konektory se nacházejí pod tímto krytem nebo pod „dvířkami“.

 

Rozpojit pětipólový konektor mezi displayem a tělem motoru a dvoupólový konektor mezi senzorem tachometru a tělem motoru.

Oba odpovídající konektory na MSO je nutné zapojit místo těch původních do těla motoru a původní konektory naopak do MSO podle barevného kódování (červený/oranžový vodič na červený/oranžový vodič), případně červený vodič směrem dolů vzhledem k tělu motoru.

 

 

Pro zachování vodotěsnosti je vhodné použít na původní konektory zapojené do protipólů v MSO teplem smrštitelnou bužírku s lepidlem. Případně je vhodné použít tavné lepidlo pro zabezpečení konektorů proti vypadnutí z těla motoru. Umístit MSO do vhodné polohy a případně použít na kabeláž elektrikářské stahovací pásky. Namontovat kryt i rameno zpět a kolo je připraveno k testovací jízdě.

 

Výrobce

PearControl s.r.o.

Příkopy 1889

393 01 Pelhřimov

CZECH REPUBLIC


 

Technické parametry

Rozměry bez kabelů: 21 x 40 x 12mm

Rozsah napájecího napětí: 5 - 15 V

Maximální odběr: 100 mA

Maximální příkon: 1.5W

Hmotnost: max. 30g

Napětí nikde v zařízení, ani uvnitř ani na vstupních/výstupních pinech nepřesahuje 20 V

 

Legislativa

 

Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Tento návod je nedílnou součástí prodávaného zařízení. Zařízení není samostatně funkčním celkem. Používáním zařízení PearTune MSO se jeho uživatel zavazuje, že bude upravené elektrokolo používat v souladu s platnou legislativou daného státu a to i mimo pozemní komunikace, tedy pouze na vlastním pozemku nebo na pozemcích k tomu určených. Uživatel rovněž bere na vědomí, že provozování kola mimo vlastní pozemek i s vypnutým, avšak nainstalovaným zařízením PearTune MSO nemusí být v souladu s legislativou. Výrobce nezaručuje neporušení záruky elektrokola ani nemožnost poškození či zablokování systému elektrokola. Výrobce se zříká zodpovědnosti za jakékoliv škody, ať už na zdraví či na majetku, spojené s instalací či používáním tohoto zařízení.

 

MOHLI BYSTE TAKÉ POTŘEBOVAT