1. Domů
  2. TUNING ELEKTROKOL
  3. PearTune MSO Tuning elektrokola Panasonic půlička

PearTune MSO Tuning elektrokola Panasonic půlička

PearTune MSO PANASONIC je čip tuning elektrokola používaný k odstranění limitu neboli rychlostního omezení příšlapu elektrokola v 25km/h se středovým pohonem PANASONIC rok výroby 2018 - 2022 v libovolné kombinaci se všemi dostupnými displeji.

 

SKLADEM
4 250 Kč s DPH

Podrobný popis produktu:

PearTune MSO PANASONIC se zapojí do systému elektrokola s použitím kompatibilních originálních konektorů. Zařízení není nutné nijak nastavovat ani není při instalaci nutné použití diagnostiky. Veškerá konfigurace a adaptace na nastavení konkrétního kusu elektrokola je zajištěna automaticky.

Jediný rozdíl je v tom, že od okamžiku instalace Vy, nikoliv Vaše kolo, určujete, jak rychle pojedete. Maximální rychlost je limitována již pouze frekvencí šlapání.

PearTune MSO je zapojeno mezi senzor tachometru a jednotku motoru. Jako napájení se používá napájení světel.

Je-li chip aktivní, zobrazená hodnota rychlosti se zastaví na hodnotě 21-25 km/h a zde zůstává i při vyšších rychlostech. Ujetá vzdálenost, apod. se přičítá o zhruba 20 - 30% nižší v porovnání se skutečností.

Používání:

Funkce PearTune MSO se zapíná/vypíná automaticky se zapnutím/vypnutím Vašeho elektrokola.

Výrobce:

PearControl s.r.o.

Příkopy 1889

393 01 Pelhřimov

CZECH REPUBLIC

 

Technické parametry:

Rozměry bez kabelů: 19 x 8 x 3 mm

Rozsah napájecího napětí: 5 - 15 V

Maximální odběr: 100 mA

Maximální příkon: 1.5 W

Hmotnost: max. 5 g

Napětí nikde v zařízení, ani uvnitř ani na vstupních/výstupních pinech nepřesahuje 20 V

 

Legislativa:

Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Tento návod je nedílnou součástí prodávaného zařízení. Zařízení není samostatně funkčním celkem. Používáním zařízení PearTune MSO se jeho uživatel zavazuje, že bude upravené elektrokolo používat v souladu s platnou legislativou daného státu a to i mimo pozemní komunikace, tedy pouze na vlastním pozemku, nebo na pozemcích k tomu určených. Uživatel rovněž bere na vědomí, že provozování kola mimo vlastní pozemek i s vypnutým, avšak nainstalovaným zařízením PearTune MSO nemusí být v souladu s legislativou. Výrobce nezaručuje neporušení záruky elektrokola ani nemožnost poškození či zablokování systému elektrokola. Výrobce se zříká zodpovědnosti za jakékoliv škody, ať už na zdraví či na majetku, spojené s instalací či používáním tohoto zařízení.

 

Výrobce je držitelem certifikátu zkoušek elektromagnetické kompatibility – shoda s předpisy EU (označení CE) a certrifikátu o restrikci použití nebezpečných substancí (označení RoHS).

MOHLI BYSTE TAKÉ POTŘEBOVAT